Strona Główna
 HISTORIA
 Biblia a Izrael
 O NAS
 Wierzenia
 Aktualności
 Zbory
 Wydarzenia
 Kontakt
 LITERATURA
 Sztandar Biblijny
 Teraźniejsza Prawda
 Manna
 Książki
 Broszury - Ulotki
 PYTANIA
   Czesto zadawane pytania
 Książka Pytan
 SKLEP
   Sklep
 Koszyk ( Pusty )
 Moje zakupy
 DOWNLOAD
   Pieśni
 Programy
 E-book
 PRENUMERATA
   Zasady - Zgłoszenia
 LINKI
   Stany Zjednoczone
 Wielka Brytania
 Niemcy
 Francja
 Litwa
 Rosja
 Ukraina
 Brazylia
 Republika Czeska
 Indie
 ZOBACZ
 Towarzystwo Biblijne
 Biblia Gdanska
 Biblia Internetowa
 Biblia Gdanska - Starodruk
 Multimedialny Swiat Biblii
 Radio EMET


Login:
Hasło:
:: RejestracjaŚWIECKI RUCH MISYJNY "EPIFANIA"
 
SZTANDAR BIBLIJNY
TERAŹNIEJSZA PRAWDA

Nowości wydawnicze

Ukazały się:

- Sztandar Biblijny (listopad - grudzień 2013) więcej >>

- Teraźniejsza Prawda (jesień 2013) więcej >>
ŚWIECKI RUCH MISYJNY

Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i orientacji z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący.

Celem Świeckiego Ruchu Misyjnego "Epifania" jest nauczanie Ewangelii ("zwiastuję wam radość wielką" - Łuk. 2:10, 14), zachęcanie do wzrostu w charakterze na podobieństwo charakteru Chrystusa, rozpowszechnianie wiedzy biblijnej i zachęcanie innych do jej rozpowszechniania (szczególnie wiedzy odnoszącej się do naszych czasów) oraz pobudzanie do większego zainteresowania indywidualnym i grupowym studiowaniem Biblii według niesekciarskich zasad w zborach, w miejscach zebrań lub domach itp.

Aby zrealizować swe cele, Świecki Ruch Misyjny "Epifania" w licznych krajach wydaje i rozpowszechnia w różnych językach - przez kolporterów, ewangelistów i innych chrześcijańskich pracowników, pocztą itp. - wiele książek napisanych na podstawie Biblii oraz broszur, czasopism i bezpłatnych ulotek. Ruch wykorzystuje także swoich wykwalifikowanych mówców, nauczycieli i ewangelistów, do prowadzenia studiów biblijnych, dyskusji oraz zebrań pytań i odpowiedzi, projekcje filmów i obrazów biblijnych, wygłaszanie ilustrowanych pogadanek biblijnych oraz wykonywanie posług weselnych, pogrzebowych itd.
 
więcej >>

NOWOŚCI W SERWISIE – BIBLIA A IZRAEL

Cykl 12 artykułów opublikowanych w ...

- Wiara podstawą żydowskiego charakteru ... więcej >>
- Nowe Przymierze Izraela ... więcej >>
- Naród wybrany, jego sabat i jubileusz ... więcej >>
- Czy żydzi muszą stać się chrzescijaninami . więcej >>

Izrael w 50. rocznicę (1948 - 1998)

- Narodziny syjonizmu (Teodor Herzl) ... więcej >>
- Deklaracja Balfoura ....
- Rola C.T. Russella w sprawie syjonizmu ...
- Syjonizm w Proroctwie ... więcej >>

NOWOŚCI WYDAWNICZE

1. Czasopisma ... sklep >> 
2. Książki ... sklep >>


Radio Epifania
Kalendarz
MANNA
     
Historia: Pastor C.T.Russell, Biblia a Izrael, O nas: kontakt, wierzenia, zbory, aktualności, wydarzenia, Literatura: Teraźniejsza Prawda, Sztandar Biblijny, Manna, książki, Broszury-Ulotki, Pytania: Często zadawane pytania, Ksiazka Pytan i Odpowiedzi, Sklep: sklep, Download: pieśni, programy, E-book, Prenumerata: zasady, Zobacz: Towarzystwo Biblijne, Biblia Gdańska , Biblia Internetowa, Biblia Gdańska - Starodruk, Multimedialny Swiat Biblii,
Uaktualnienie 2016-03-03 18:43:10 | © 1998-2012 Świecki Ruch Misyjny "EPIFANIA"